عكس خانوادگی یك خانواده هندی در روستایی در این كشور كه رییس آن یك مرد 67 ساله با 39 همسر و 94 فرزند است. این خانواده بزرگ 181 عضو دارد و بزرگ ترین خانواده جهان به شمار می آید.

ولی عجب سعادتیا...فرض کن مثلا هر سال یه بچه تو بغل...

هی وای مننننننننن!!!

 

 

 بزرگترین سایت فرهنگی و تفریحی ایرانیان |Funshad.com